*** Το Blog δεν ενημερώνεται πλέον *** Η ενημέρωση γίνεται από το site http://trikoupisbc.gr/ *** Το Blog δεν ενημερώνεται πλέον *** Η ενημέρωση γίνεται από το site http://trikoupisbc.gr/ ***

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Ρεπάσος Δημήτριος, Πρόεδρος

Στέλιος Πέτρος, Αντιπρόεδρος


Σκαρμούτσος Πέτρος, Γενικός Γραμματέας

Βλαχογιάννης Νίκος, Ειδικός Γραμματέας

Βλάχος Αθανάσιος, Δημοσίων Σχέσεων

Κλάδης Επαμεινώντας, Ταμίας

Μούτσιος Κωνσταντίνος,  Έφορος

Σπανός Γεώργιος, Μέλος

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος,  Μέλος


Λύρος Επαμεινώνδας, Μέλος 

Παγούρας Γεώργιος, Μέλος

e-mail:  trikoupisbc@gmail.com